Referat af generalforsamling 18/19

Referat fra generalforsamlingen kan downloades her.