Generalforsamling 2023

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 27. april 2023, kl. 11.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Afgiv elektronisk fuldmagt / brevstemme: https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=20976  

Bestil adgangskort: https://investor.vp.dk/ip/ctrl/portal/Frontpage.do?command=-&asident=20976