Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

6 Articles

Generalforsamling 2016

Hermed informationer vedrørende Generalforsamlingen 2016.
Generalforsamlingen afholdtes mandag den 31. oktober 2016, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Nedenfor findes diverse dokumenter fra Generalforsamlingen:

 • Berlin High End Årsrapport 2015/2016
 • Referat af generalforsamlingen
 • Bestyrelsesformandens beretning
 • Direktørens indlæg
  Read More →

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERLIN HIGH END A/S – CVR NR. 29 19 56 92

Generalforsamlingen afholdes mandag den 31. oktober 2016, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 5. Valg af revisor

Read More →

Fuldstændige forslag

Fuldstændige forslag

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.
 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2015/16 godkendes.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
  Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet bliver overført til næste år.

Read More →

Aktionær brev 2016

Kære aktionær
 
Jeg skal herved på selskabets vegne give aktionærerne en orientering om selskabets fo r-  hold.

I første halvdel af regnskabsåret 2015/2016 (det vil sige for perioden 1. juli til 31. decem-  ber 2015) opnåede selskabet en Soll Miete på TEUR 7.299 og en Ist Miete på    TEUR 6.948.

Det samlede resultat  (EBVAT) før værdiregulering af  ejendomme, særlige poster og skat  blev for halvåret TEUR 2.843 svarende til TDKK 21.180. Hertil kommer – hvilket også har fremgået af tidligere orienteringsskrivelse og af årsrapporten for 2014/2015 –  avance ved  salg af aktier i Berlin IV A/S og udbytte af aktier i Berlin IV A/S    på i alt TDKK 47.443.

Read More →

Aktionær brev 2016

Kære aktionær

I forbindelse med årsskiftet 2015/2016 skal jeg herved orientere aktionærerne om selska- bet.

Der er ikke i 2. del af 2015 (svarende til 1. halvdel af regnskabsåret 2015/2016) foretaget ændringer i porteføljen, der således fortsat består af de 68 ejendomme, der er anført senest    i årsrapport for 2014/2015.

Den ordinære drift i 1. del af regnskabsåret 2015/2016 (1. juli til 31. december 2015) er forløbet planmæssigt, men der foreligger endnu ikke et egentligt   halvårsregnskab. Read More →