Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

2 Articles

Referat af generalforsamling 2011

År 2011, den 12. oktober kl. 11.00, afholdtes ordinær generalforsamling i  Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager, Frederiksberggade 16, 1459 København  K.

 

Dagsordenen var som følger:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godken d- te årsrapport.
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  5. Valg af revisor.

Read More →