Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERLIN HIGH END A/S – CVR NR. 29 19 56 92

Generalforsamlingen afholdes mandag den 31. oktober 2016, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor

 1. Forslag fra bestyrelsen

For fortsættelse venligst download denne PDF.