Indkaldelse til ordinær generalforsamling I Berlin high end A/S

Generalforsamlingen afholdes mandag den 23. oktober 2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Dagsorden:

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
  4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  5. Valg af revisor

Denne indkaldelse med fuldstændige forslag er sammen med årsrapporten for 2016/17
sendt med e-mail til de aktionærer, der har oplyst e-mailadresse til selskabet.