Generalforsamling-2024

Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2024, kl. 11.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Afgiv elektronisk fuldmagt / brevstemme: https://www.euronext.com/cph-agm 

Bestil adgangskort: https://www.euronext.com/cph-agm

    

1. Indkaldelse

2. Fuldstændige forslag

3. Årsrapport 2023

4. Brevstemmeblanket

5. Fuldmagtsblanket