Bestyrelsens beretning OGF

Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2017/18 og skal i tilknytning hertil på bestyrelsens vegne fremkomme med følgende mundtlige beretning, der – sammen med foreviste plancher på dagens generalforsamling – som sædvanlig vil blive uploadet på selskabets hjemmeside.

For fortsættelse venligst download denne PDF.