Berlin high end – OFG fuldstændige forslag

Ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR-nr. 29195692, mandag den 23. oktober
2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16,
1459 København K:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
  Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.

 

 1. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
  Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2016/17 godkendes.

 

 1. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
  Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet TDKK 574.434 disponeres som følger:
  Betalt ekstraordinært udbytte januar 2017   TDKK   201.969
  Overført resultat TDKK   372.465

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Ole E. Mortensen, Robert Kristiansen og Frantz Palludan.
  Oplysninger om ledelseshverv i henhold til selskabslovens § 120 fremgår af bilag 1.

 

 1. Valg af revisor
  Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.