Klageansvarlig

Hvis du måtte have en klage, er du velkommen til at skrive til Frantz Palludan, der er klageansvarlig i selskabet. Adressen er Berlin High End A/S, Stockflethsvej 21, 2000 Frederiksberg, att. Frantz Palludan. 

Frantz Palludan

fp@nnlaw.dk