Bestyrelse/Direktion

Jon Svenningsen
Adm Direktør

Frantz Palludan Formand

Jørn Bolding Næstformand

Ole Mortensen Bestyrelsesmedlem

Jørn Tækker
Bestyrelsesmedlem