Fuldstændige forslag

Fuldstændige forslag

  1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
   Bestyrelsen foreslår, at formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen tages til efterretning.
  2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse
   Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2015/16 godkendes.
  3. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
   Bestyrelsen foreslår, at årsresultatet bliver overført til næste år.

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Bolding, Robert Kristiansen og Frantz Palludan samt nyvalg af Ole E. Mortensen. Oplysninger om ledelseshverv i henhold til selskabslovens § 120 fremgår af bilag 1.
 2. Valg af revisor
  Bestyrelsen forslår genvalg af PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspart-nerselskab.

For fortsættelse venligst download denne PDF.