Fuldmagtsformular 2017

Undertegnede meddeler hermed fuldmagt til på mine vegne at give møde og stemme på den indkaldte ordinære generalforsamling i Berlin High End A/S mandag den 23. oktober 2017