Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

55 Artikler

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BERLIN HIGH END A/S

Der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Berlin High End A/S fredag den 29. marts 2019, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestil Adgangs kort.

Afgiv fuldmagt

 

Indkaldelse med fuldstændige forslag, link til elektronisk afgivelse af fuldmagt eller brevstemme samt fuldmagts- og brevstemmeformular kan ses ved at klikke nedenstående links.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Fuldstændige forslag

Fuldmagtsblanket

Brevstemmeblanket

Protokollat ordinær generalforsamling

År 2018, den 22. oktober kl. 10.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at bestyrelsen i henhold til vedtægternes g 8.1 havde udpeget advokat Claude Winther Nielsen til dirigent.
Dirigenten redegjorde for generalforsamlingens lovlige indkaldelse, Med generalforsamlingens enstemmige tilslutning konstaterede dirigenten herefter, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig inden for dagsordenens, vedtægternes og selskabslovgivningens afstukne rammer.

For fortsættelse venligst download denne PDF.