Nedenfor findes selskabets kommunikation med aktionærkredsen inklusiv årsregnskab, generalforsamlingsreferat, aktionær breve mv.

39 Artikler

Referat af generalforsamlingen

År 2017, den 23. oktober kl. 10.00, afholdtes ordincer generalforsamling i Berlin High End A/5, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.
Bestyrelsens formand, Frantz Palludan, bød velkommen til de mødende og oplyste, at besty­relsen i henhold til vedtægternes § 8.1 havde udpeget advokat Andreas Brasch-Thomsen til dirigent.
Læs mere →

Formandens beretning

BESTYRELSENS BERETNING

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2016/17 og skal herudover på bestyrelsens vegne bemærke følgende:

Regnskabsresultat 2016/17

  • Regnskabsresultatet har også for regnskabsåret 2016/17 været tilfredssti llende såvel for så vidt angår bruttoresultatet før værdistigninger, der udgjorde DKK 89,2 mio. mod DKK 82,8 mio. i 2015/16, som i relation til værdistigninger, der er forårsaget af dels nævnte forbedring af bruttoresultatet på grund af lejestigninger dels et fortsat stigende prisniveau i Berlin.
    Læs mere →

Generalforsamling 2017

Hermed informationer vedrørende Generalforsamlingen 2017.
Generalforsamlingen afholdtes mandag den 23. oktober 2017, kl. 10.00, hos Nielsen Nørager
Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K.

Bestil adgangskort
Afgiv fuldmagt/forsiden

Nedenfor findes diverse dokumenter fra Generalforsamlingen:

  • Berlin High End Årsrapport 2016/2017.
  • Berlin High End – OFG indkaldelse.
  • Berlin High End – OFG fuldstændige forslag.
  • Brevstemmeformular 2017.
  • Fuldmagtsformular 2017.

Læs mere →