Aktionærbrev 30.12.2016 – underskr

 
Kære aktionær
2016 er ved at rinde ud, og det er tid til en status.
Også 2016 har været et godt år for selskabet og derved for aktionærerne.

  • Ny hjemmeside
  • Ordinær generalforsamling
  • Udlodning af ekstraordinært udbytte
  • Køb af egne aktier
  • Driftsforhold