Formandens beretning

BESTYRELSENS BERETNING

Indledning

  • Jeg henviser til den trykte ledelsesberetning i årsrapporten 2016/17 og skal herudover på bestyrelsens vegne bemærke følgende:

Regnskabsresultat 2016/17

  • Regnskabsresultatet har også for regnskabsåret 2016/17 været tilfredssti llende såvel for så vidt angår bruttoresultatet før værdistigninger, der udgjorde DKK 89,2 mio. mod DKK 82,8 mio. i 2015/16, som i relation til værdistigninger, der er forårsaget af dels nævnte forbedring af bruttoresultatet på grund af lejestigninger dels et fortsat stigende prisniveau i Berlin.

    Resultat før skat – men efter værdireguleringer af ejendommene på DKK 616,2 mio. – udgjorde DKK 679,1 mio. mod DKK 627,0 mio. året før, og resultatet efter skat udgjorde DKK 574,4 mio. mod DKK 543,9 mio. året før.

For fortsættelse venligst download denne PDF.